Cửa Hàng Cọc Tre Hùng Mai

Cọc tre, cọc bê tông, cọc tre loại 1, loại 2, loại 3, luồng.......

Địa chỉ: 59 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 02435740385

Email: hungmaicoctre@gmail.com