CỌC TRE GAI

CỌC TRE GAI

08:22 - 11/04/2019

  1. Cọc tre Còn gọi là cọc nêm. Là loại cọc đứng lưng chừng trong lớp đất xấu, sức chống đỡ chính là lực ma sát quanh thân cọc và có tác dụng nêm chặt đất.

    Là loại cọc nêm, thường dùng cho nhà dân dụng ít tầng: 3 tầng đến 5 tầng

CỌC TRE HÙNG MAI
CỌC TRE HÙNG MAI – TỰ HÀO LÀ ĐƠN VỊ THI CÔNG
CỌC BÊ TÔNG

Cọc tre Còn gọi là cọc nêm. Là loại cọc đứng lưng chừng trong lớp đất xấu, sức chống đỡ chính là lực ma sát quanh thân cọc và có tác dụng nêm chặt đất.

Là loại cọc nêm, thường dùng cho nhà dân dụng ít tầng: 3 tầng đến 5 tầng

 

 

Dùng loại tre tươi, già, loại tre đực, chọn đoạn gốc sát gốc có đường kính 60-100, dài 1500-3000, chặt vát ở mũi cọc. Thông thường đóng 25 cọc/m2. Cọc Tre phải đóng trong đất ẩm, dưới mực ngầm. Nếu nền đất khô, tre sẽ mau bị phá huỷ.